درباره شهرضا

کد : 10011

شهرستان شهرضا كه در گذشته قمشه ناميده مي شد از زمان سلسله ساسانيان به صورت بخش كوچك با جمعيت مختصر كه داراي حصاري مستحكم بوده وجود داشته است . آنچه كه از نوشته هاي تاريخي و شواهد و قرائن موجود برمي آيد اين است كه شهرضا پيش از پيدايش اسلام به صورت قريه اي در 14 فرسنگي اصفهان وجود داشته است توسعه و تبديل شهرضا به مركز يك مهم استراتژيكي و تجاري در دوره صفويه به اوج خود رسيده است كاروانسراها، قهوه خانه ها و مراكز خدماتي زيادي جهت سرويس دهي به مسافراني كه ازاين مسير گذر كرده اند ايجاد شده كه خود موجب افزايش جمعيت گرديده است و هم اكنون نيز اين شهر در مسير شاهراه اصلي شمال به جنوب كشور قرار دارد شهرستان شهرضا با مساحتي در حدود 9/4573 كيلومتر مربع و با ارتفاع 1825 متر از سطح دريا قسمتي ازفلات ايران را تشكيل مي دهد و در دشت نسبتا همواري قرار دارد شهرضا از قديم الايام مهد علم ودانش بوده است تا جايي كه اين شهر را يونانچه ايران ناميده اند از مشاهير و علماي اين شهر مي توان به آقاي محمدرضا قمشه اي – ميرزا نصرا... قمشه اي – حكيم فرزانه و حكيم مهدي الهي قمشه اي و شهيد آيت ا... مدرس و سردار رشيد اسلام شهيد حاج محمد ابراهيم همت اشاره نمود.

ارتباط با ما

نام شما:
ایمیل شما: