جلسه ستاد رفاه نوروزی شهر شهرضا در شهرداری با حضور .....

:::آرشیو:::


کد : 1727

جلسه ستاد رفاه نوروزی شهر شهرضا در شهرداری با حضور کمیته های عضو ستاد خدمات سفر شهرستان و ادارات مربوطه
دستورکار جلسه : هماهنگی نهائی در خصوص راه اندازی ستادرفاه نوروزی با محوریت شهرداری و هماهنگی بین کمیته ها در جهت ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی.
مولائیان (جانشین ستاد رفاه نوروزی) در این جلسه از افتتاح این ستاد در محل کارخانه نوین همراه با نمایشگاهی از صنایع دستی و میراث فرهنگی و تعدادی از مشاغل ویژه شهرضا در تاریخ 26 اسفندماه خبر داد