تصاویر مربوط به گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و اجرای رژه در جوار امامزاده شاهرضا(ع)

:::آرشیو:::


کد : 1739
تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 12تصویرPhoenix:تصویر1 از 12تصویرPhoenix:تصویر2 از 12تصویرPhoenix:تصویر3 از 12تصویرPhoenix:تصویر4 از 12تصویرPhoenix:تصویر5 از 12تصویرPhoenix:تصویر6 از 12تصویرPhoenix:تصویر7 از 12تصویرPhoenix:تصویر8 از 12تصویرPhoenix:تصویر9 از 12تصویرPhoenix:تصویر10 از 12تصویرPhoenix:تصویر11 از 12تصویر