حضور استاندار اصفهان در شهرضا و افتتاح برخی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شهرضا

:::آرشیو:::


کد : 1744

استاندار اصفهان وارد شهرضا شد تا در یک برنامه زمانبندی شده، در شورای اداری شهرستان شرکت و برخی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرضا را افتتاح کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، رسول زرگر - استاندار اصفهان برای سفری یک روزه وارد شهرستان شهرضا شد.

استاندار اصفهان پس از ورود به شهرضا، با حضور در گلستان شهدای این شهرستان به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد و بعد از آن به زیارت آستان امامزاده شاهرضا رفت.

زرگر بعد از این در شورای اداری شهرستان شهرضا شرکت و سپس در مراسم افتتاح برخی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شهرضا شرکت خواهد کرد.