تصاویر مربوط به حضور دکتر جافری شهردار شهرضا در پنجمین مجمع بین المللی اجلاس جهانی شهرهای اسلامی

حضور دکتر جافری شهردار شهرضا در پنجمین مجمع بین المللی اجلاس جهانی شهرهای اسلامی با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، سفرا و شهرداران در سالن کنفرانس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

:::آرشیو:::


کد : 1746
تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 7تصویرPhoenix:تصویر1 از 7تصویرPhoenix:تصویر2 از 7تصویرPhoenix:تصویر3 از 7تصویرPhoenix:تصویر4 از 7تصویرPhoenix:تصویر5 از 7تصویرPhoenix:تصویر6 از 7تصویر