امام جمعه شهرستان شهرضا درخطبه های نماز جمعه،فعالیتها،اقدامات وعملکردشهرداری طی بیست ماهه گذشته....

:::آرشیو:::


کد : 1765

امام جمعه شهرضا در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به دیدار دو روز قبل شهردار و معاونین حوزه های مختلف شهرداری شهرضا و ارائه دو ساعت  گزارش فشرده از اقدامات انجام شده،فعالیت های شهرداری طی بیست ماه گذشته را قابل تقدیر دانست.
حجه الاسلام والمسلمین یعقوبی، با بیان این مطلب که زبان شکرگزاری باید یک فرهنگ و یک عادت در بین مردم باشد، طرح مشکلات از دریچه انتقاد صرف را نکوهیده دانست و گفت نقد سازنده موتور پیشرفت جامعه است و مسئولین هم باید به انتقادات سازنده اهمیت بدهند اما قرار نیست که فقط نقد باشد و مردم خدماتی که می بینند را بهتر است عنوان کنند و زبان شکرگزاری را فراموش نکنند.
خطیب نمازجمعه شهرضا با اشاره به فعالیت های درخور توجه شهرداری در زمینه های عمرانی،خدماتی و فرهنگی شهرداری ، اقدامات صورت گرفته را مقدمه ای برای پیشرفت و توسعه شهر دانست و گفت نهضت آسفالت،پروژه های عمرانی و اصلاح ساختار مالی قابل تقدیر است که جا دارد از شهردار محترم و مجموعه خدوم شهرداری قدردانی شود.
وی خدمات شهرداری از جمله جمع آوری زباله،لایروبی جوی ها، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری  را روح شهر دانست که حذف این خدمات شهر را دچار خمودگی می کند و افزوداکنون این اقدامات به عنوان ضامن سلامت و نظافت محیط  شهری درحال انجام است .
ایشان پروژه های عمرانی و اقدامات متنوع فرهنگی شهرداری را نشان پویائی شهرداری دانست و گفت در این خصوص نیز از دکتر جافری شهردار محترم تشکر می شود و شایسته است که دیگر مسئولین شهرستان هم گزارش اقدامات خود را بدهند تا از همین تریبون به اطلاع  مردم برسد.
امام جمعه شهرضا ادامه داد هیچ یک از مسئولین هم ادعای مقبولیت صددرصدی اقدامات خود را ندارند و قطعا نواقصی هم هست که ان هم با نقد سازنده منصفانه و دور از تخریب قابل اصلاح است .