در طرح ساماندهی ناوگان عمومی حمل و نقل شهری و تخصیص سوخت دیزل در شهرضا 718 خودرو ثبت نام شدند

:::آرشیو:::


کد : 1771

در طرح ساماندهی ناوگان عمومی حمل و نقل شهری و تخصیص سوخت دیزل در شهرضا 718 خودرو ثبت نام شدند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا طرح ساماندهی ناوگان عمومی حمل و نقل شهری و تخصیص سوخت دیزل به همت تاکسیرانی شهرداری در شهرضا به اجرا درآمد .

مسوول تاکسیرانی شهرداری شهرضا در این رابطه گفت : دراین طرح که به مدیریت تاکسیرانی شهرداری شهرضا انجام گرفت ، پس از مطالعه جزئیات ساماندهی ضمن اطلاع رسانی از طریق شبکه های مجازی و تبلیغات محیطی به مالکان خودروهای دیزل درون شهری با راهنمایی کارشناسان تاکسیرانی مالکان خودروهای دیزل درون شهری ضمن ثبت نام در سایت UTCMS.IR جهت تشکیل پرونده به تاکسیرانی مراجعه نمودند که پس از تشکیل پرونده و بررسی مشخصات درج شده در سایت و تطبیق با مدارک خودرو و مالک ، ثبت نام خودرو را تائید نموده و پروانه فعالیت برای ایشان طبق فرم از پیش تعیین شده را با مضاء و مهر تاکسیرانی صادر نمود .

این گزارش حاکی است که تاکنون کار ثبت نام تعداد 718 دستگاه خودرو در این طرح در حال انجام می باشد .