طرح ساماندهی و جدول گذاری بیش از 4000 متر طول رودخانه های سطح شهر در سال جاری

:::آرشیو:::


کد : 1785

طرح ساماندهی و جدول گذاری بیش از 4000 متر طول رودخانه های سطح شهر در سال جاری با هزینه ای حدود 1.200.000.000 ریال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضادر آبانماه سالجاری تاکنون 850 متر طول حاشیه رودخانه سود آباد جدولگذاری شد ضمناً بصورت همزمان حدود 14000 متر مربع آسفالت در معابر اطراف رودخانه با هزینه ای حدود 2.800.000.000  ریال اجرا گردیده است

مهندس مهدی طبیبیان (معاون عمران شهری شهرداری) در این خصوص گفت : پروژه جدول گذاری  و آسفالت حاشیه رودخانه سودآباد با هدف ایمن سازی  و بهبود عبور و مرور و زیبا سازی حاشیه رودخانه های فصل شهرضا در سال جاری به طور جدی در حال اجرا می باشد .