تکمیل نازک کاری طبقه همکف فرهنگسرای اسلام آباد طبق بودجه مصوب اجرا گردید

:::آرشیو:::


کد : 1791

تکمیل  نازک کاری طبقه همکف فرهنگسرای اسلام آباد طبق بودجه مصوب اجرا گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا

مهنـدس مهدی طبیبیان (معاون عمران شهری شهرداری شهرضا ) در گفتگویی با خبرنگار آرمان اعلام کرد   :  عملیات اجرایی تکمیل نازک کاری طبقه همکف طبقه همکف فرهنگسرای اسلام آباد با اعتبار یکصد و پنجاه میلیون تومان طبق بودجه مصوب اجرا گردید .

وی در این گفتگو اعلام کرد  :  تکمیل نازک کاری طبقه همکف فرهنگسرای اسلام آباد با هدف ارتقاء سرانه فرهنگی منطقه ، در دستور کار شهرداری بود که  امیدواریم با تکمیل این پروژه به عنوان یکی از تاسیسات ضروری محله اسلام آباد ، ضمن غنی بخشی به حوزه فرهنگی محله و افزایش امکانات رفاهی فرهنگی ، با کاهش مراجعات شهروندان عزیز از آن محل به مرکز شهر  شاهد کاهش تصادفات و خطرات موجود در مسیر اسلام آباد تا مرکز شهر باشیم .

وی با اشاره به این که این پروژه در زمینی به مساحت 1179 متر مربع در دو طبقه احداث گردیده و طبقه همکف در مرحله نازک کاری و طبقه اول در مرحله اجرای سقف و دیوار چینی های داخلی و اطراف می باشد ،  ابراز امید واری نمود که با تامین اعتبارات لازم پروژه فرهنگسرای اسلام آباد به بهره برداری برسد .