عملیات زیرسازی معابر سطح شهر

:::آرشیو:::


کد : 1795

عملیات زیرسازی معابر سطح شهر 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا

مهنـدس مهدی طبیبیان (معاون عمران شهری شهرداری شهرضا )اعلام کرد :  با توجه به نزدیک بودن فصل سرما و همچنین اتمام فصل کاری آسفالت: شهرداری شهرضا همواره سعی می کند در زمان هایی که حتی هوا مساعد نمی باشد ، نسبت به زیر سازی معابر مورد درخواست اقدام نماید .

وي با بيان اينکه  تمام تلاش شهرداری برای آبادانی و پیشرفت شهرمان قراردارد افزود : از پروژه های  اجرا شده شهرداری می توان به زیر سازی  خیابانهای حکیم صهبا  فر عی 29 ، کنار رودخانه سودآباد ، خیابان سلمان فارسی ( شهرک طالقانی ) ، محله قشقایی (شفق 6 )  ، خیابان پاسداران فرعی 4 ، خیابان حافظ شرقی فرعی 42 ، محله شهید چاووشی – خیابان پیروزی فرعی 20  اشاره کرد  که در این پروژه عملیات خاکریزی و زیر سازی به اتمام رسیده و به جز فرعی 20 خیابان پیروزی سایر موارد با پرداخت خودیاری اهالی محترم آسفالت گردیده است .

طبیبیان در پايان از شهروندان محترم شهرضا خواست تا با سعه صدر و شکيبايي شهرداری  را در ادامه راه پشتيباني و حمايت نمایند.

 

عملیات زیرسازی معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا

مهنـدس مهدی طبیبیان (معاون عمران شهری شهرداری شهرضا )اعلام کرد :  با توجه به نزدیک بودن فصل سرما و همچنین اتمام فصل کاری آسفالت: شهرداری شهرضا همواره سعی می کند در زمان هایی که حتی هوا مساعد نمی باشد ، نسبت به زیر سازی معابر مورد درخواست اقدام نماید .

وي با بيان اينکه  تمام تلاش شهرداری برای آبادانی و پیشرفت شهرمان قراردارد افزود : از پروژه های  اجرا شده شهرداری می توان به زیر سازی  خیابانهای حکیم صهبا  فر عی 29 ، کنار رودخانه سودآباد ، خیابان سلمان فارسی ( شهرک طالقانی ) ، محله قشقایی (شفق 6 )  ، خیابان پاسداران فرعی 4 ، خیابان حافظ شرقی فرعی 42 ، محله شهید چاووشی – خیابان پیروزی فرعی 20  اشاره کرد  که در این پروژه عملیات خاکریزی و زیر سازی به اتمام رسیده و به جز فرعی 20 خیابان پیروزی سایر موارد با پرداخت خودیاری اهالی محترم آسفالت گردیده است .

طبیبیان در پايان از شهروندان محترم شهرضا خواست تا با سعه صدر و شکيبايي شهرداری  را در ادامه راه پشتيباني و حمايت نمایند.