آغاز طرح بازسازی و نکوسازی پیاده روهای خیابان مرکزی شهر

:::آرشیو:::


کد : 1815

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا

مهنـدس مهدی طبیبیان (معاون عمران شهری شهرداری شهرضا )  از آغاز طرح بازسازی و نکوسازی  پیاده رو های خیابان مرکزی شهر خبر داد .

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده و در جهت زیبا سازی فضاهای شهری و بهبود عبور و مرور عابرین ، پیاده رو سازی در سطح شهر  گفت در حال حاضر این طرح با زیرسازی و اصلاح پیاده روهای خیابان شهید بهشتی ، حدفاصل میدان حر تا چهارراه شهرداری و میدان تاسوعا آغاز گردیده است و به یاری خدا در صورت تامین اعتبار لازم ، این طرح در سایر معابر نیز اجرا خواهد شد.