در راستای افزایش سرانه فضاهای ورزشی ،سالن چند منظوره مدیریت بحران شهرداری به کفپوش مجهز گردید

:::آرشیو:::


کد : 1817

در راستای  افزایش سرانه فضاهای ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی به همت شهرداری شهرضا

سالن چند منظوره مدیریت بحران شهرداری به کفپوش مجهز گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا در راستای افزایش سرانه فضاهای  ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی ، سالن چند منظوره مدیریت بحران شهرضا واقع در  سروستان ، مجهز به کفپوش گردید.

مهنـدس مهدی طبیبیان (معاون عمران شهری شهرداری شهرضا ) در این خصوص اعلام کرد  :  سالن چند منظوره مدیریت بحران در موقعیت مکانی سروستان  با هدف افزایش سرانه  فضاهای ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی و با استفاده از سرمایه های موجود شهرداری ، مجهز به کفپوش مطابق با استانداردهای موجود گردید.

وی در این رابطه افزود در این خصوص با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد و 200 میلیون سالن مدیریت بحران از محل اعتبارات شهرداری مجهز به کفپوش به مساحت 110 متر مربع گردید.

گفتنی است تامین سالن ورزشی برای محله سروستان یکی از خواسته های عموم شهروندان محترم بوده که اینک  آماده بهره برداری می باشد و به زودی افتتاح خواهد شد.