طی حکمی از سوی شهردار شهرضا معاون توسعه منابع نیروی انسانی منصوب شد

:::آرشیو:::


کد : 1821

طی حکمی از سوی شهردار شهرضا

معاون توسعه منابع نیروی انسانی منصوب شد.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر

صبح امروز طی حکمی از سوی دکتر جافری شهردار شهرضا معاون توسعه منابع نیروی انسانی منصوب شد .

این گزارش حاکی است بعد از گذشت قریب 3 سال از حضور آخرین معاون مالی اداری شهرداری شهرضا ، با صدور حکمی از سوی  شهردار  آقای مهدی رضایی بعنوان معاون توسعه منابع نیروی انسانی منصوب شد و آغاز به کار کرد .

گفتنی است طی این سه سال امور مربوط به این حوزه از طریق حوزه های شهردار و معاونین عمران ، شهرسازی ، خدمات شهری و فرهنگی  ، پیگیری و انجام می شده است .

شهردار شهرضا در این رابطه گفت  : ملاک انتصاب همکاران به سمت های مختلف در شهرداری ، شایسته سالای و میزان تجربه ، تخصص  ، تعهد و شایستگی های مدیریتی و علمی عملی  ایشان می باشد . لذا بر این اساس آقای مهدی رضایی که در امور مالی و اداری  دارای تخصص و تجربه بوده و سابقه مسئولیت حراست و جانشینی شهردار و معاونت اجرایی و مسئولیت های مختلف در شهرداریها را در کارنامه خود دارد  ، به عنوان معاون توسعه منابع نیروی انسانی شهرداری شهرضا در جهت خدمت به شهروندان منصوب گردید.

همچنین این گزارش حاکی است که در این راستا آقای علی قبادی نیاکه تخصص و تجربه های ارزنده ای در قسمتهای دیگر شهرداری داشته ، به عنوان معاون خدمات شهری منصوب و ضمن قدردانی از زحمات خوب آقای محمد حسین کوهی زاده ، ایشان بعنوان رئیس اداره مهندسی ایمنی ترافیک شهر و مسئول اجرای کمیسیون بند 20 ماده 55 منصوب و تعداد دیگری از مدیران واحدهای شهرداری به سمت های دیگر منصوب شدند .