دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در محل سالن جلسات شهرداری شهرضا تشکیل گردید.

:::آرشیو:::


کد : 1823

دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در محل سالن جلسات  شهرداری شهرضا تشکیل گردید. در این جلسه  به بررسی طرح های ارائه شده توسط مشاورین محترم پرداخته و طرح های پیشنهادی ذیل مورد بحث ، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

-   طرح پیشنهادی مناسب سازی ضلع شرقی میدان جدید الاحداث انتهای خیابان پاسداران

- طرح پیشنهادی ایجاد دسترسی محلی آخر جمعه بازار و اتصال آن به میدان انتهای خیابان گاز توسط اداره راهداری شهرستان

- طرح پیشنهادی انتهای خیابان شهید چاووشی راه کابیله

- طرح نصب گاردریل ورودی ضلع جنوب غربی میدان جدید الاحداث انتهای پاسداران از طرف کمر بندی توسط اداره راهداری شهرستان

- طرح بهسازی اتصال کمربندی به خیابان طالقانی