ارتقاء سطح فرهنگ و سلامت اجتماعی جامعه از رسالتهای فرهنگی شهرداریهاست

:::آرشیو:::


کد : 1824

ارتقاء سطح فرهنگ و سلامت اجتماعی جامعه از رسالتهای فرهنگی شهرداریهاست . شهرداری شهرضا نیز در راستای اجرای سیاستهای فرهنگی خود ، برای سومین سال متوالی ، اقدام به برگزاری مجموعه همایشهای خانوادگی" در مسیر خوشبختی " نمود . این مجموعه همایشها که برای عموم شهروندان برنامه ریزی گرديده ، چهارشنبه ی هر هفته با حضور کارشناسان،مشاوران و اساتید از سطح کشور با موضوعات مختلف برگزار می گردد. از مهمترین اهداف این برنامه ی فرهنگی می توان به حفظ و گسترش سلامت اجتماعی خانواده ها
افزایش سواد رسانه ای والدین
ایجاد خود آگاهى و افزایش مهارتهای زندگی
راههای افزایش عشق و صمیمیت در زندگی مشترک اشاره کرد . اولین برنامه از این مجموعه همایشها در سالن اجتماعات شهرداری شهرضا برگزار با موضوع درمان مشکلات کودکان با روش بازی درمانی با حضور دکتر عرب عامری و دکتر حسینی از انجمن روانشناسی بالینی ایران برگزار گردید .