اجرای کانیو وآسفالت تعدادی از معابرسطح شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفت .

:::آرشیو:::


کد : 1826

 

حل مشکل دفع آبهای سطحی برخی معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا طبق اعلام معاونت عمران شهری  شهرداری ،  اجرای کانیو وآسفالت تعدادی از معابرسطح شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفت.