جلسه هم اندیشی مدیر کل محترم دفتر امور شهری با شهردار و اعضای شورای شهر

:::آرشیو:::


کد : 1833

جلسه هم اندیشی جناب آقای دکتر ذاکر (مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان) به همراه آقای دکتر محمودی (معاون محترم دفتر امور شهری) وکارشناسان مربوطه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شهرضا و معاونین شهرداری.

این جلسه به منظور طرح مسائل و مشکلات مبتلا به شهرداری و شورای اسلامی شهر توسط شهردار و اعضای شورا و هم اندیشی در خصوص راهکارهای برون رفت از این مشکلات به پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری برگزار شد که طی آن به سوالات مطروحه از سوی شهردار ,اعضای شورای شهر و معاونین شهرداری در خصوص مشکلات مبتلا به شهرداریها و خصوصا شهرداری شهرضا توسط مدیرکل محترم,معاون محترم ایشان و کارشناسان دفتر امور شهری پاسخ داده شد و راهکارهایی ارائه شد.

در این جلسه دکتر ذاکر با تاکید بر تلاش شهرداریها برای عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار, بر احصاء پتانسیل های موجود در شهر و تدارک برنامه جامع برای رسیدن به منابع پایدار درآمدی اصرار داشتند و اظهار داشتند که با توجه به موقعیت استراتژیک شهرضا در کریدور شمال جنوب کشور, استفاده از شیوه نامه سرمایه گذاری برای جذب گردشگر,  راهکار مناسبی در رفع معضل اقتصادی در شهر و مدیریت شهری خواهد بود.