به همت شهرداری شهرضا اولین جلسه از سری همایش های تخصصی « مدیریت رسانه درخانواده » برگزار شد .

:::آرشیو:::


کد : 1841

به همت شهرداری شهرضا

اولین جلسه از سری همایش های تخصصی « مدیریت رسانه درخانواده » برگزار شد .

به گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شهرضا  

            اولین جلسه از سری همایش های 6 گانه تخصصی « مدیریت رسانه در خانواده » به همت شهرداری شهرضا با حضور جناب آقای کشانی ( کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و متخصص رژیم مصرف رسانه ) در تالار فجر برگزار شد .

            در این برنامه که با هدف پرداختن به مبحث مهم رسانه و لزوم دانش افزایی در حوزه رسانه برای والـدین و فرزندان برنامه ریزی شده است به عنـوان یک پکیـج کامـل آمـوزشــی تخصصی تحت عنـوان « مدیریت رسانه در خانواده » با حضور استاد کشانی مدرس دانشگاه و مولـف مقاله های متعدد تحصصی در حوزه ی سواد رسانه و رژیم  مصرف رسانه در حال برگزاری می باشد که قرار است طی 6 جلسه متوالی تعدادی از والدین و فرزندان همان والدین به صورت جداگانه در این برنامه شرکت نموده و بهره مند شوند .

این برنامه که به همت شهرداری و همکاری اداره آموزش و پرورش برگزار شده از سری برنامه های آموزشی طرح « در مسیر خوشبختی » می باشد که در آن طی سه جلسه آموزش برای والدین و سه جلسه آموزش برای فرزندان همان والدین خواهد بود که در پایان تنظیم مرامنامه فضای مجازی ، اجرای تست اعتیاد رسانه و ارائه برنامه رژیم مصرف رسانه برای افراد متقاضی اجرا خواهد شد .   

 

تصاویر مربوط به خبر