رییس شورای اسلامی شهر شهرضا گفت : حبیب قاسمی به عنوان شهردار شهرضا انتخاب شد.

:::آرشیو:::


کد : 1848

رییس شورای اسلامی شهر شهرضا گفت : حبیب قاسمی به عنوان شهردار شهرضا انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرضا ، کمال خدادای اظهار کرد : حبیب قاسمی، شهردار سابق قهدریجان با رأی اکثریت اعضای شورای شهر در جلسه یکشنبه 14 بهمن ماه به عنوان شهردار شهرضا انتخاب شد.
وی تصریح کرد: حبیب قاسمی ، شهردار سابق قهدریجان با کسب 5 رأی از 7 رأی شورای شهر به عنوان سی و نهمین شهردار شهرضا انتخاب شد.
حبیب قاسمی متولد کازرون در سال  1354، دارای مدارک تحصیلی کارشناس ارشد حسابداری، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است و در حال حاضر دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری ورودی 94 است.
قاسمی از 20 سال خدمت خود در شهرداری‌ها، 12 سال آن را به عنوان شهردار در شهرهای مختلف مشغول به خدمت بوده است.
 22 آذر 97  رحیم جافری، شهردار شهرضا به عنوان شهردار بروجرد انتخاب شد، پس از آن در تاریخ 10 دی ماه مجتبی فخاری شهردار فعلی ناحیه یک شهرضا به عنوان سرپرست شهرداری شهرضا انتخاب شد