قابل توجه شهروندان محترم : اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دفترچه عوارض محلی مورد عمل سال 1398شهرداری شهرضا »

:::آرشیو:::


کد : 1851

قابل توجه شهروندان محترم

در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دفترچه  عوارض محلی  مورد عمل سال 1398شهرداری شهرضا »  که به استناد بندهای 16 و 26 ماده 80 و ماده 85  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی طی يكصد و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شهرضا  مورخ17/10/1397 به تصویب رسیده و همچنين طي نامه ثبت شده به شماره 98354/32/20 مورخ 14/11/1397 به تصويب نهايي استاندار محترم اصفهان (به قائم مقامي وزارت كشور) رسيده است، از ابتداي سال1398 ملاک عمل شهرداری شهرضا دفترچه عوارض موصوف خواهد بود . لذا بدینوسیله جهت اطلاع عموم شهروندان گرامی و مالکین محترم اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر و سایر ذینفعان، ومودیان شهرداری  مراتب اعلان عموم می گردد.