درجلسه ستاد معاینه فنی خودرو طرح اضافه نمودن لاین جدید معاینه فنی خودروهای سبک،سنگین و نیمه سنگین

:::آرشیو:::


کد : 1857

در جلسه فصلی ستاد معاینه فنی خودرو مطرح شد

طرح اضافه نمودن لاین جدید معاینه فنی خودروهای سبک ، سنگین و نیمه سنگین

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر

در سومین جلسه از جلسات فصلی ستاد معاینه فنی مکانیزه خودروهای سبک ، سنگین و نیمه سنگین شهرضا با کلیات طرح اضافه نمودن لاین معاینه فنی خودروهای سبک در جایگاه فعلی موافقت شد .

محمد حسین کوهی زاده ( رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری شهرضا ) در این رابطه گفت با توجه به درخواست مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو شهرضا طرح اضافه نمودن لاین معاینه فنی خودروهای سبک در مکان فعلی به منظور تسریع در امور خدمات دهی به مراجعین و افزایش کیفیت معاینه فنی خودروهای سبک مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی مدیر عامل و بررسی موضوع توسط اعضای ستاد مذکور کلیات طرح با رعایت دستور العمل ماده 3 آئین نامه  اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه خودروها و ضوابط و مقررات مربوط مورد موافقت قرارگرفت وی افزود طرح مذکور پس از طرح موضوع در مراجع مربوطه و طی مراحل قانونی و تصویب موضوع قابلیت اجرا خواهد داشت .