احداث کانال عرضی انتقال آب کشاورزی در بلوار ورودی جرم افشار و اصلاح جوی آب

:::آرشیو:::


کد : 1858

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا

احداث کانال عرضی انتقال آب کشاورزی در بلوار ورودی جرم افشار و اصلاح جوی آب بخشی از محله  با هدف هدایت و دفع آبهای سطحی و جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی به همت شهرداری شهرضا انجام شد .

علی قبادی نیا ( معاون خدمات شهری شهرداری شهرضا ) در این رابطه گفت پیرو درخواستهای مردمی و کشاورزان محله جرم افشار و با هدف هدایت و دفع آبهای سطحی و نیز جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی در حوزه شهری عملیات احداث کانال عرضی روبروی مسجد باقر العلوم جرم افشار همراه باکَوَل گذاری آن در بلوار ورودی و نیز اصلاح شبکه هدایت و دفع آبهای سطحی روبروی پست بانک این محله بواسطه لوله گذاری واحداث دریچه جوی حاشیه خیابان مجموعاً باهزینه ای بالغ بر 200 میلیون ریال انجام شد .