شهرداری شهرضا

Municipality of Shahreza

{{DateNowPersian}} | {{DateNowMilady}}

تماس با ما

برای ثبت شکایات از قسمت ارسال پیام شکایت خود را ثبت کنید یا از طریق شماره های تماس با ما در تماس باشید

تلفن

{{ContactUsObj.Contacts_Object.Phone}}

فکس

{{ContactUsObj.Contacts_Object.Fax}}

وبسایت

وبسایت

ایمیل

{{ContactUsObj.Contacts_Object.Email}}

اینستاگرام

صفحه اینستاگرام

آدرس

{{ContactUsObj.Contacts_Object.Address}}

موقعیت جغرافیایی

ارسال پیام

وارد کردن نام و نام خانوادگی اجباری است

ایمیل خود را به شکل استاندارد وارد کنید

وارد کردن موضوع پیام اجباری است

شماره تماس را با پیش شماره و در 11 رقم وارد کنید

وارد کردن متن پیام اجباری است

انتخاب نوع پیام اجباری است

فایلی انتخاب نشده
فایل ضمیمه

در حال بارگذاری لطفا منتظر بمانید