شهرداری شهرضا

Municipality of Shahreza

{{DateNowPersian}} | {{DateNowMilady}}

درخواست آسفالت

1
2
3
4
5
مرحله اول: توافقنامه
مرحله دوم: اطلاعات محل
مرحله سوم: اطلاعات فردی
مرحله چهارم: تایید نهایی
مرحله پنجم: کدرهگیری
{{NewsDetailsObj.SiteContents_Object.Titr}}

توضیح خدمت

شرایط و تعهدات خدمت

مدارک مورد نیاز

شرایط را خوانده و میپذیرم

انتخاب نوع درخواست اجباری است

وارد کردن خیابان اجباری است

وارد کردن کدپستی 10 رقمی اجباری است

وارد کردن پلاک اجباری است

حداکثر حجم فایل مجاز 10 مگا بایت میباشد

فایلی انتخاب نشده
تصویر محل
فایلی انتخاب نشده
تصویر درخواست کتبی

وارد کردن کد نوسازی اجباری است

وارد کردن نام و نام خانوادگی مالک اجباری است

وارد کردن کد پستی 10 رقمی اجباری است

وارد کردن تلفن همراه 11 رقمی اجباری است

وارد کردن کد ملی 10 رقمی اجباری است

وارد کردن نام اجباری است

وارد کردن نام خانوادگی اجباری است

ایمیل وارد شده معتبر نیست

وارد کردن تلفن همراه 11 رقمی اجباری است

{{AsphaltObj.CountDownNumber}}

شهروند محترم اطلاعات درخواست شما به شرح زیر است در صورت درست بودن تایید فرمایید

اطلاعات محل

خیابان: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.Street}}

کوچه: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.Alley}}

فرعی: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.SideAlley}}

کدپستی: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.PostalCode}}

پلاک: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.PlateNumber}}

اطلاعات درخواست کننده

نام و نام خانوادگی: {{AsphaltObj.Citizens_Object.FirstName}} {{AsphaltObj.Citizens_Object.LastName}}

کد ملی: {{AsphaltObj.Citizens_Object.NationalCode}}

ایمیل: {{AsphaltObj.Citizens_Object.Email}}

تلفن همراه: {{AsphaltObj.Citizens_Object.MobileNumber}}

اطلاعات درخواست آسفالت با موفقیت ثبت و دریافت شد

کد رهگیری: {{AsphaltObj.TrackingCode}}

برای ورود به صفحه انتظار بر روی این لینک کلیک کنید

اطلاعات محل

خیابان: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.Street}}

کوچه: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.Alley}}

فرعی: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.SideAlley}}

کدپستی: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.PostalCode}}

پلاک: {{AsphaltObj.Asphalt_Object.PlateNumber}}

اطلاعات درخواست کننده

نام و نام خانوادگی: {{AsphaltObj.Citizens_Object.FirstName}} {{AsphaltObj.Citizens_Object.LastName}}

کد ملی: {{AsphaltObj.Citizens_Object.NationalCode}}

ایمیل: {{AsphaltObj.Citizens_Object.Email}}

تلفن همراه: {{AsphaltObj.Citizens_Object.MobileNumber}}

جهت مشاهده و پیگیری آخرین وضعیت درخواست، بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید

پیگیری درخواستها